Darmowa dostawa od 400 zł

Projekty unijne

Informujemy, że w dniu 22.07.2020 r. Firma Lestello Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, podpisała umowę o dofinansowanie na wsparcie przedsiębiorstwa  w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w  wskutek epidemii COVID-19.

 

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Lestello Sp. z o.o.”

  

Cel projektu: 

Celem  projektu jest  wsparcie przedsiębiorstwa  w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w  wskutek epidemii COVID-19.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34 zł

Całkowita wartość projektu: 191 255,34  zł

 

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.