ZAPYTANIA OFERTOWE 2016/2017

Zapytanie ofertowe 1/2016

Przedmiar robót, roboty budowlane 1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2016

Zapytanie ofertowe 1/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2017

Zapytanie ofertowe 2/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2017

Zapytanie ofertowe 3/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2017

Odpowiedź na pytanie numer 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017 

Zapytanie ofertowe 4/2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2017

 

Zapytanie ofertowe 5/2017

Letter of inquiry no 5/2017

Informacja o unieważnieniu przetargu 5/2017

Zapytanie ofertowe 5/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego numer 5/2017

Zapytanie ofertowe 5/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2017

Zapytanie ofertowe 6/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2017

Zapytanie ofertowe 7/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2017

Odpowiedzi do zapytania ofertowego numer 7/2017

Zamówienie 1/2017

Zlecenie wykonania robót 1/10/2017