Dane teleadresowe

MAKRO K&K Sp. z o.o.
Cmolas 475
36-105 Cmolas
woj. podkarpackie, Polska

Tel/fax: +48 17 28 300 50

Dział Zakupów i Sprzedaży:handel@makro-kk.com.pl
Dział Finansowo – Księgowy:ksiegowosc@makro-kk.com.pl
Dział Transportu i Logistyki: logistyka@makro-kk.com.pl
Dział Jakości: laboratorium@makro-kk.com.pl
Dział Kadr: kadry@makro-kk.com.pl
Dział Eksportu i Importu: exportimport@makro-kk.com.pl

Dział Eksportu: Beata Łakoma
e-mail: beata.lakoma@makro-kk.com.pl
mobile: +48 794 415 500

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000084983,
Wysokość kapitału zakładowego: 2 968 150,00PLN

Lokalizacja